STS Ambalaj STS Ambalaj ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001, dünya çapında kabul görmüş bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) standardıdır. Bir organizasyonun müşteri memnuniyetini artırma, süreçlerini sürekli iyileştirme ve tüm işleyişini etkili bir şekilde yönetme kabiliyetini artırma amacı taşır. ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından yayımlanan bu standart, her türlü sektör ve büyüklükteki organizasyonlar için uygundur.

ISO 9001’in temel amacı, bir organizasyonun ürün ve hizmetlerinin sürekli olarak müşteri ve ilgili yasal şartları karşıladığını ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik sürekli iyileştirmelerin yapıldığını sağlamaktır.

ISO 9001’in Temel İlkeleri

 1. Müşteri Odaklılık: Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ve bunların karşılanması.
 2. Liderlik: Organizasyon hedeflerine ulaşmak için birlik ve yönlendirme sağlama.
 3. Çalışanların Katılımı: Tüm çalışanların yeteneklerinden tam olarak yararlanılması.
 4. Süreç Yaklaşımı: İlgili süreçlerin etkili yönetilmesi ve kontrol edilmesi.
 5. İyileştirme: Organizasyonun genel performansının sürekli iyileştirilmesi.
 6. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkili kararlar almak için gerçek verilere ve analizlere dayanma.
 7. Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi: Tüm tedarik zincirinde değer yaratma.

ISO 9001 Sertifikasyon Süreci

 1. Ön Hazırlık ve Eğitim: Organizasyonun ISO 9001 standardına uygunluğu için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi.
 2. Dokümantasyon: Kalite yönetim sisteminin, politikaların, prosedürlerin ve kayıtların dokümante edilmesi.
 3. Uygulama ve Çalıştırma: Dokümante edilen sistemin işletme içinde uygulanması ve çalıştırılması.
 4. İç Denetim: Sistemin etkinliğinin ve uygunluğunun değerlendirilmesi için iç denetimlerin yapılması.
 5. Yönetim Gözden Geçirmesi: Kalite yönetim sisteminin üst yönetim tarafından gözden geçirilmesi.
 6. Dış Denetim: Bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu tarafından dış denetimlerin yapılması ve uygun bulunursa ISO 9001 sertifikasının verilmesi.

ISO 9001 sertifikası, organizasyonların sürekli iyileşme ve müşteri odaklılık gibi temel kalite yönetim prensiplerini benimsediklerini ve uyguladıklarını gösterir. Bu sertifikasyon aynı zamanda müşterilere ve diğer paydaşlara karşı bir güven işareti olarak hizmet eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related Post

ARA