Stre癟 Film

Stre癟 film, y羹kleri birbirine balamak ve korumak i癟in kullan覺lan, y羹ksek oranda esneyebilen plastik bir film t羹r羹d羹r. Genellikle palet 羹zerindeki mallar覺 sarmak ve nakliye s覺ras覺nda hareket etmelerini 繹nlemek amac覺yla kullan覺l覺r. Bu film, malzemeleri toz, kir ve neme kar覺 korurken ayn覺 zamanda h覺rs覺zl覺k riskini de azaltabilir. Stre癟 film, lineer d羹羹k younluklu polietilen (LLDPE) gibi malzemelerden 羹retilir ve manuel olarak veya makineler yard覺m覺yla uygulanabilir.

Stre癟 Filmin zellikleri

  • Esneklik ve Gerilme Direnci: Stre癟 film, y羹ksek esneklie ve gerilme direncine sahiptir. Bu 繹zellikler, s覺k覺 bir ekilde sar覺lan y羹klerin bir arada tutulmas覺n覺 salar.
  • eitlilik: Farkl覺 kal覺nl覺k, genilik ve diren癟 seviyelerinde 羹retilir. Bu 癟eitlilik, 癟eitli uygulamalar ve y羹k t羹rleri i癟in uygun 癟繹z羹mler sunar.
  • Saydaml覺k: ou stre癟 film saydamd覺r, bu da sar覺l覺 y羹klerin kolayl覺kla tan覺nmas覺n覺 ve kontrol edilmesini salar.
  • Nem Direnci: Su ve dier s覺v覺lara kar覺 koruma salar, b繹ylece y羹klerin nemden zarar g繹rmesi 繹nlenir.

Kullan覺m Alanlar覺

  • Lojistik ve Nakliye: Paletlerin stabilizasyonu ve korunmas覺 i癟in yayg覺n olarak kullan覺l覺r.
  • G覺da Sanayi: G覺da 羹r羹nlerinin tazeliini korumak ve 繹mr羹n羹 uzatmak i癟in kullan覺l覺r.
  • Depolama: Malzemelerin depolanmas覺 s覺ras覺nda toz ve nemden korunmas覺n覺 salar.
  • retim: retim hatlar覺nda 羹r羹nlerin bir arada tutulmas覺 ve ta覺nmas覺 i癟in kullan覺l覺r.

Uygulama Y繹ntemleri

  • Manuel Sarma: K羹癟羹k 繹l癟ekli uygulamalar i癟in kullan覺l覺r. 襤癟iler, stre癟 filmi elle y羹klerin etraf覺na sarar.
  • Makineyle Sarma: B羹y羹k 繹l癟ekli ve d羹zenli sar覺m gerektiren durumlar i癟in kullan覺l覺r. Otomatik veya yar覺 otomatik makineler, stre癟 filmi h覺zl覺 ve tutarl覺 bir ekilde y羹klerin etraf覺na sarar.

G繹sterilen sonu癟 say覺s覺: 2

ARA